Avís legal ufec.tv

Aquest avís regula les condicions d'ús d'aquest web i la persona usuària les accepta sense reserves.

 

1. Titularitat

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb NIF G-58155813 i domicili a Barcelona, Rambla de Catalunya, 81 pral., és propietària i gestora del web UFEC.TV, que es presenta a la pàgina web amb l'adreça www.ufec.tv .

 

2. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat de la UFEC o de terceres persones físiques o jurídiques que li n'han autoritzat l'ús.
El contingut d’UFEC.TV s’edita en règim de drets d’autor, la qual cosa implica la seva manipulació i utilització únicament en l’àmbit particular i domèstic, a excepció que el titular del web n’autoritzi expressament un altre ús. No se'n pot fer un ús comercial ni obra derivada.

 

3. Responsabilitat sobre contingut i ús

La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el seu sistema informàtic, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.
La persona usuària és l'única responsable de les infraccions en les quals es pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus associats i associades, col·laboradors i col·laboradores, empleats i empleades i representants; exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de la persona usuària.
La persona usuària és l'única responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basat en la incorrecta utilització per part de la persona usuària del web. En el seu cas, la persona usuària assumirà les despeses i indemnitzacions que s'esdevinguin de possibles reclamacions o accions legals.

 

4. Responsabilitat pel funcionament del web

El titular del web exclou tota responsabilitat derivada d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallides telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. Tanmateix, el titular del web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic motivat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com dels mals causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control del titular del web. El titular del web està facultat per suspendre temporalment, sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 

5. Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a la persona usuària a altres webs gestionats per tercers. El titular del web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació inclosa fora del seu web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar a la persona usuària sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a la qual es pugui accedir, així com dels perjudicis que pogués patir l'usuari o usuària en virtut de la informació continguda en el web enllaçat.

 

6. Protecció de dades

La UFEC compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es puguin recollir en alguns serveis d’UFEC.TV s'incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per la UFEC. El tractament de les dades proporcionades es fa d'acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers.

 

7. Legislació aplicable

Les condicions d’ús presents estan sotmeses en tots i cadascun dels seus apartats a la llei espanyola. En cas de litigi, només tindran competència els tribunals espanyols.