ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS PER PUBLICAR CONTINGUTS A
 www.ufec.tv

 

www.ufec.tv ofereix a les federacions esportives catalanes, entitats i associacions esportives, mitjans de comunicació i d’altres agents implicats, el servei de difusió d’imatges (vídeos i fotografies), arxiu d’àudio, informació i documentació a través de la seva plataforma.

Les imatges i documentació que es vulgui incorporar a www.ufec.tv,  es canalitzarà a través del servei de Premsa de la UFEC (premsa@ufec.tv).

Els usuaris que accedeixin a aquest servei han d’acceptar cada una de les següents condicions d’utilització.

 

Autoria o disposició dels drets per publicar els continguts

L’usuari que enviï algun contingut, ja sigui text, vídeo, fotos o arxiu d’àudio, ha de complir les següents condicions:

 1. L’usuari ha de ser el propietari del contingut o bé n’ha de disposar dels drets d’explotació i, en conseqüència, ha d’estar autoritzat per publicar-lo a www.ufec.tv.

 

 1. En el cas que l’usuari no sigui l’autor del contingut que es determina a l’apartat anterior, ha de disposar del consentiment del seu autor.

 

 1. L’usuari serà el responsable de la veracitat de les dades que puguin ser objecte del contingut. Tanmateix, l’usuari assumeix qualsevol responsabilitat que pugui generar la publicació de les mateixes.
 1. Pel que fa als continguts en els quals apareguin menors s’haurà de comptar amb el consentiment previ dels pares o tutors. La tinença o no d’aquest consentiment serà responsabilitat de l’usuari que enviï el contingut.

 

 1. No es pot vulnerar, en cap cas, un dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers. Per tant, no s’acceptaran arxius que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment.

 

Condicions per acceptar el document enviat

Els documents enviats pels usuaris han de complir la legislació vigent i en cap cas s’acceptaran continguts contraris a les normes de conducta i estil i als bons costums i l’ordre públic. En concret, i a títol enunciatiu, algunes causes de no acceptació de documents són les següents:

 1. Res del contingut que es publiqui pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, empresa o associació.

 

 1. No s’acceptaran documents que incitin a la violència de cap tipus, que vulnerin la legislació vigent o que incitin a vulnerar-la.
 1. Els documents enviats no poden vulnerar cap dret fonamental de les persones que hi participin i, en concret, no s’acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, que difamin o que hagin fets amb clara intenció manipuladora de la realitat.

 

 1. No s’acceptaran continguts en els quals apareguin menors, si no hi ha constància del consentiment previ de pares o tutors.
 1. No s’acceptaran documents que atemptin contra grups o col·lectius.

 

 1. No s’acceptaran continguts o documents fets amb clara intenció publicitària de cap marca, producte o associació.

 

Drets de propietat intel·lectual

Pel que fa als drets de propietat intel·lectual, el fet d’enviar els continguts per a la seva publicació comporta l’acceptació i el consentiment de l’usuari dels següents punts:

 1. L’usuari, en el moment de l’acceptació de la publicació dels continguts, autoritza a la UFEC a la inclusió del contingut www.ufec.tv.  Expressament, s’autoritza la reproducció, distribució, transformació i comunicació.

 

 1. En cap cas s’utilitzaran els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a la UFEC.
 1.  La UFEC no exigeix exclusivitat en l’explotació dels drets esmentats en els punts anteriors.

 

 1. Atenent a motius tècnics, la UFEC pot modificar els arxius rebuts i acceptats.
 1. Els drets d’explotació dels continguts enviats que es determinen en els punts anteriors no han de tenir limitació territorial ni temporal.

 

 1. Els continguts que es difonen en aquesta pàgina publicats pels usuaris (fotografies, vídeos, àudios, textos, etc.) tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual. Queda prohibida la comercialització o qualsevol altre activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts que es difonen en aquesta pàgina.
 1. La cessió de drets de propietat intel·lectual dels continguts enviats pels usuaris serà gratuïta.